Satış Sözleşmesi
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 - TARAFLAR 
1.1 - SATICI 
Ünvanı:BONİTA İNTERNET TEKNOLOJİ Tic. Ltd. Şti
Adresi:Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 sitesi No:8C Kule:3 Kat:9 Daire:55 Ümraniye/İstanbul
Telefon:0 216 488 9 88 9 
Fax:0 216 488 1 99 5
Eposta adresi : iletisim@gozlukcu.com


1.2-ALICI BİLGİLERİ FATURA ÖN YÜZÜNDE YER ALMAKTADIR.
MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.gozlukcu.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı fatura ön yüzünde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 Tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.


MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/ Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.
Ödeme Şekli ve Planı: Kredi Kartı
Teslimat Adresi: Fatura ön yüzünde bulunan teslimat adresidir.
Teslimat ve İfaya İlişkin Masraflar Tutarı: Fatura ön yüzünde yer almaktadır.
Fatura Adresi: Fatura ön yüzünde yer alan fatura adresidir.


MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1)ALICI, www.gozlukcu.com internet sitesinde Mesafeli Satış Sözleşmesini teyit etmeden önce satıcıya ait adres bilgileri,sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ücreti ve ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2)Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/ kuruluşa teslim edilir.
4.3)SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'ya almak istediği ürünün eşit kalitesinde ve fiyatında farklı bir ürün tedarik edebilir.
4.4)SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
4.5)Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya ödeme banka tarafından iptal edilirse, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş olur.


MADDE 5- CAYMA HAKKI
ALICI'nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma Hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI'ya aittir.
Cayma Hakkının kullanılması için 7 iş günü içinde SATICI'ya faks, email veya telefon yolu ile bildirimde bulunulması ve 7 iş günü içerisinde SATICI'ya ulaştırılması gerekmektedir. Ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde;
a)3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının (kurumsal ise iade faturasının gönderilmesi) muhasebe kayıtları açısından gereklidir.
b)İade Formu
c)İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.


MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.


MADDE 7- BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
BORÇLU'nun temerrüde düşmesi halinde, BORÇLU, borcun gecikmeli ifasından dolayı ALACAKLI'nın oluşan zarar ve ziyanın ödemeyi kabul eder.


MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI'nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.